0118 556133

Overblijven

De leerlingen op onze school kunnen tussen de middag overblijven. Deze tussen de middag opvang wordt verzorgd door KOW (Kinderopvang Walcheren). Twee pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen tijdens de middagpauze.

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden via de website van KOW. (www.boterhammenbrigade.nl ). Meer informatie kunt u lezen in de schoolkalender.