0118 556133

Studiedagen – studiemiddagen 2020-2021

Studiedagen (alle kinderen vrij):
5 oktober 2020
5 november 2020
11 maart 2021
1 juni 2021

Studiemiddagen (kinderen vanaf 12.00 uur vrij):
12 januari 2021
15 april 2021