0118 556133

Welkom

Op CBS Onderdak spelen, werken en leren veel kinderen en volwassenen. We besteden veel energie in het contact met de leerling. Vanuit dit contact creëer je vertrouwen, ontstaat er verbondenheid. Is deze basis gelegd, dan kom je tot prestatie. Ieder op zijn manier, op zijn niveau, je mag er zijn! Wij zijn een (open) christelijke school, een school die openstaat voor andersdenkenden en deze respecteert. Wij willen dat de kinderen zich vormen tot creatieve mensen, die zich kritisch durven en kunnen opstellen in de maatschappij.

 

Onze speerpunten

01. Sportieve school

 

Meer informatie

02. Plusklas

 

Meer informatie

03. Meervoudige Intelligentie

 

Meer informatie

Bekijk hier onze video!

Bekijk hier onze promotie video, hierin is te zien wat wij allemaal doen. Daarnaast geeft het een goede eerste indruk!

Passen deze speerpunten bij uw kind?

Neem dan contact met ons op zodat wij het verder toe kunnen lichten.

Contact

Laatste nieuwtjes

Studiedagen 2021 – 2022

Studiemiddagen 2021-2022 – Kinderen om 12:00 uur vrij!Donderdag 30 september 2021 – teamscholingDinsdag 9 november 2021 – teamscholing Studiedagen 2021-2022...

Vakantierooster 2021 – 2022

Vakantierooster 2021-2022 Herfstvakantie:                25 oktober t/m 29 oktober 2021 Kerstvakantie:                  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Voorjaarsvakantie:          28 februari...

Corona

Hierbij de laatste versie van het protocol van de PO-Raad en de beslisboom 0 jaar t/m groep 8.

Onze school in cijfers

 

65+

leerlingen

 

10

Leerkrachten

 

 

4

Smartboards

 

15

Tablets

 

Neem contact op met ons