0118 556133

MR

Namens de ouders zitten in de MR:  Jetske But en Ronnie Matthijsse

Namens het team zitten in de MR: Evelien Corbijn en Jolein Maijers. De directeur Petra Rijn is adviserend lid.