0118 556133

Info

01. Foto schoolgebouw

Ouderhulplijst.

Ook voor het schooljaar 2017-2018 kunt u zich opgeven om te helpen bij de verschillende activiteiten op school. Wij hopen dat u zich zult opgeven, want vele handen maken licht werk!

Ook als u niet kunt helpen willen we het formulier graag terug, zodat we zeker zijn dat er geen papieren zijn zoekgeraakt.

Bij voorbaat dank voor uw hulp!

 Ouderhulplijst 2017-2018