0118 556133

De school

Basisschool De Schute / Onderdak
Basisschool de Schute heeft van 1952 tot 2016 een schoolgebouw gehad aan de Schuitvlotstraat. In december 2017 is het gebouw gesloopt en werd de school gehuisvest in een tijdelijk onderkomen tegenover het oude perceel. Begin 2019 zijn wij ingetrokken in de multifunctionele accommodatie genaamd Onderdak. Tijdens de intreding in de multifunctionele accommodatie heeft de school ook de naam Onderdak gekregen. De kinderen krijgen ‘onder-dak’ in alle opzichten.

Identiteit
Basisschool Onderdak is een christelijke basisschool, welke deel uit maakt van de Primas-scholengroep. De identiteit van de vereniging en de school komt tot uiting in de grondslag en doelstelling, zoals die zijn opgenomen in de statuten.

Grondslag
De vereniging aanvaardt als fundament voor al haar werkzaamheden de Bijbel als Gods woord volgens het apostolisch belijden.

Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel het oprichten en in standhouden van scholen voor protestant christelijk onderwijs te Biggekerke, Grijpskerke, Kamperland, Koudekerke, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande. Daarbij heeft elke school de ruimte voor een eigen identiteit binnen de gemeenschappelijke grondslag.

Een christelijke levensbeschouwing is de basis voor het onderwijs dat op onze school wordt gegeven. De kinderen maken we vertrouwd met deze christelijke levensvisie door middel van vertellingen, liedjes, gesprekken en vieringen. Ook leren we de kinderen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan.

De identiteit wordt bewaakt door de MR van onze school.