0118 556133

Plusklas

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de leerlingen die extra zorg nodig hebben. Voor kinderen die onder het gemiddelde te verwachten niveau presteren, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied, zijn er volop mogelijkheden voor extra begeleiding en zorg. Maar ook kinderen die extra aanbod nodig hebben, krijgen de aandacht die ze nodig hebben.

Deze meer- of hoogbegaafde leerlingen krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen in de Primas Plusklas. In de Plusklas ontmoeten de leerlingen andere (hoog)begaafde leerlingen. Deze kinderen komen uit verschillende groepen, en van verschillende scholen.

In de Plusklas werken de kinderen in groepjes aan projecten. Deze projecten doen een beroep op vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslagleggen, presenteren enz. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “De Pittige Plus Torens”. Dit is een onderwijsprogramma dat speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is.

(..Zie ook de website pittigeplustorens.nl..)

Daarnaast zijn we dit schooljaar gestart met het verzorgen van extra opdrachten voor in de klas vanuit de Plusklas. De kinderen krijgen opdrachten mee, waarin de verschillende vakgebieden aan de orde komen. We gebruiken hier speciale materialen voor, die uitdagend zijn voor meer- en hoogbegaafde kinderen.